Labsphere
联系我们 | 加入收藏 Labsphere  EN
 

通用积分球开口附件

Large Spheres

特点:

  • 结构坚固 
  • 适应不同的测量参数 
  • 提供不同尺寸、涂层、应用选择
  • 方便为不同应用定制特殊的积分球及系统
  • 符合ISO-9001:2000标准

应用领域:

  • 科研 
  • 模拟
  • 客户定制系统

       蓝菲光学的积分球附件方便用户搭建满足自身需求的积分球及系统,积分球附件易于替换与安装,与积分球匹配精准保证了测量精度。

       开口附件与蓝菲光学通用积分球组合,可以很容易地创建或改造均匀光源或者光测量系统。

       开口法兰的设计方便用户使用螺丝刀快速更换附件

       蓝菲光学的专用校准实验室可以为各种应用提供溯源至NIST的校准测试

       所有的开口附件均严格按照ISO-9001:2015标准生产,蓝菲光学的高漫反射率材料及涂料:Spectralon®、Spectraflect®、 和 Infragold®可以保证系统精度,我们资深的工程师及技术人员将与客户一起选择合适的解决方案。

余弦漫反射片
       余弦漫射片组件可以得到一个类似近余弦采集的均匀的视场。漫射片是安装在开口法兰上的带有金属支架的乳色玻璃漫射片。通过漫射片的透射光可以以近朗伯特性分布,例如:透射光的角分布近似与余弦分布。 

锥形挡板
       锥形挡板用于扩散从外部进入积分球内部的光或遮挡直接辐射到探测器上的光。挡板安装在一个积分球的光源或探测器开口对面直径为一英寸的开口法兰上,以避免两个附件辐射的交替。锥形挡板也可以安装更大的挡板。

开口适配器
       开口适配器安装在开口法兰上为积分球与其他组件的连接提供一个连接口,无论是直接更换或是利用公母接头转换更换适配器,请参考开口适配器选项表选配。

开口端盖
       端盖安装在开口法兰上可以盖住不同端口,以防止漏光。为保证系统校准,我们的端盖涂层可以与积分球壁涂层一致,使用Spectraflect,  Spectralon或Infraglod涂料,也可以喷成哑黑色与开口一致。请参考端盖选项表选择合适的端盖。

开口法兰缩孔器
       开口法兰缩减器安装在开口法兰上改变开口法兰的大小,通过设计缩孔器可以使小尺寸的端口运用于大的开口法兰上。请参考开口法兰缩口器选项表选择合适的法兰缩减器。

开口缩孔器
       开口缩减器安装在开口法兰上缩减开孔直径。请参阅开口缩减器选项表选择合适的缩减器。

订购信息和规格

开口附件总成

开口缩减器

型号 
订货号
开口直径
孔径
反射涂料
PR-100-0500-SF 
AS-02401-004 
1” 
0.500” 
Spectraflect®
PR-100-0750-SF 
AS-02401-006 
1” 
0.750” 
Spectraflect®
PR-150-0500-SF 
AS-02402-004 
1.5” 
0.50” 
Spectraflect®
PR-150-1000-SF 
AS-02402-008 
1.5” 
1.00” 
Spectraflect®
PR-250-0500-SF 
AS-02404-004 
2.5” 
0.50” 
Spectraflect®
PR-250-0750-SF 
AS-02404-006 
2.5” 
0.75” 
Spectraflect®
PR-250-1000-SF 
AS-02404-008 
2.5” 
1.00” 
Spectraflect®
PR-250-1500-SF 
AS-02404-012 
2.5” 
1.50” 
Spectraflect®
PR-250-2000-SF 
AS-02404-016 
2.5” 
2.00” 
Spectraflect®
PR-400-1000-SF 
AS-02415-008 
4” 
1” 
Spectraflect®
PR-400-2000-SF 
AS-02415-016 
4” 
2” 
Spectraflect®
PR-400-3000-SF 
AS-02415-024 
4” 
3” 
Spectraflect®
PR-050-0500-FB 
AS-02410-004 
0.5” 
0.50” 
Flat Black
PR-050-0750-FB 
AS-02410-006 
0.5” 
0.75” 
Flat Black
PR-100-0125-FB 
AS-02411-001 
1” 
0.125” 
Flat Black
PR-100-0250-FB 
AS-02411-002 
1” 
0.25” 
Flat Black
PR-100-0500-FB 
AS-02411-003 
1” 
0.50” 
Flat Black
PR-100-075-FB 
AS-02411-006 
1” 
0.75” 
Flat Black
PR-050-0500-IG 
AS-02420-004 
0.5” 
0.500” 
Infragold®
PR-050-0750-IG 
AS-02420-006 
0.5” 
0.750” 
Infragold®
PR-100-0250-IG 
AS-02421-002 
1” 
0.25” 
Infragold®

开口法兰缩减器

型号
订货号
开口直径
缩减后尺寸 
漫反射涂料
PFR-FM/M-100-050-SF 
AS-02370-008 
1” 
0.5” 
Spectraflect®
PFR-FM/M-150-050-SF 
AS-02370-012 
1.5” 
0.5” 
Spectraflect®
PFR-FM/M-200-050-SF 
AS-02370-016 
2” 
0.5” 
Spectraflect®
PFR-FM/M-250-050-SF 
AS-02370-020 
2.5” 
0.5” 
Spectraflect®
PFR-FM/M-150-100-SF 
AS-02371-012 
1.5” 
1” 
Spectraflect®
PFR-FM/M-200-100-SF 
AS-02371-016 
2” 
1” 
Spectraflect®
PFR-FM/M-250-100-SF 
AS-02371-020 
2.5” 
1” 
Spectraflect®
PFR-FM/M-200-150-SF 
AS-02372-016 
2” 
1.5” 
Spectraflect®
PFR-FM/M-250-150-SF 
AS-02372-020 
2.5” 
1.5” 
Spectraflect®
PFR-FM/M-250-200-SF 
AS-02373-020 
2.5” 
2” 
Spectraflect®
PFR-FM/M-100-050-FB 
AS-02380-008 
1” 
0.5” 
Flat Black
PFR-FM/M-150-050-FB 
AS-02380-012 
1.5” 
0.5” 
Flat Black
PFR-FM/M-200-050-FB 
AS-02380-016 
2” 
0.5” 
Flat Black
PFR-FM/M-250-050-FB 
AS-02380-020 
2.5” 
0.5” 
Flat Black
PFR-FM/M-150-100-FB 
AS-02381-012 
1.5” 
1” 
Flat Black
PFR-FM/M-200-100-FB 
AS-02381-016 
2” 
1” 
Flat Black
PFR-FM/M-200-150-FB 
AS-02382-016 
2” 
1.5” 
Flat Black
PFR-FM/M-250-150-FB 
AS-02382-020 
2.5” 
1.5” 
Flat Black
PFR-FM/M-250-200-FB 
AS-02383-020 
2.5” 
2” 
Flat Black
PFR-FM/M-150-050-IG 
AS-02390-012 
1.5” 
0.5” 
Infragold®
PFR-FM/M-200-050-IG 
AS-02390-016 
2” 
0.5” 
Infragold®
PFR-FM/M-250-050-IG 
AS-02390-020 
2.5” 
0.5” 
Infragold®
PFR-FM/M-200-100-IG 
AS-02391-016 
2” 
1” 
Infragold®
PFR-FM/M-250-100-IG 
AS-02391-020 
2.5” 
1” 
Infragold®
PFR-FM/M-200-150-IG 
AS-02392-016 
2” 
1.5” 
Infragold®
PFR-FM/M-250-150-IG 
AS-02392-020 
2.5” 
1.5” 
Infragold®
PFR-FM/M-250-200-IG 
AS-02393-020 
2.5” 
2” 
Infragold®

开口适配器

型号
订货号
开口直径
缩减后尺寸 
漫反射涂料
PA-100-FM/FM 
AS-02440-008 
1” 
-
PA-100-M/M 
SM-05379-008 
1” 
-
PA-FCPC-050-SF/SL 
AS-02426-004 
FCPC 
0.5” 
Spectraflect®
PA-FCPC-100-SF/SL 
AS-02426-008 
FCPC 
1” 
Spectraflect®
PA-LC-050-SF/SL 
AS-02427-004 
LC 
0.5” 
Spectraflect®
PA-LC-100-SF/SL 
AS-02427-008 
LC 
1” 
Spectraflect®
PA-SMA-050-SF/SL 
AS-02428-004 
SMA 
0.5” 
Spectraflect®
PA-SMA-100-SF/SL 
AS-02428-008 
SMA 
1” 
Spectraflect®
PA-ST-100-SF/SL 
AS-02429-008 
ST 
1” 
Spectraflect®
PA-ST-050-SF/SL 
AS-02429-004 
ST 
0.5” 
Spectraflect®
PA-FCPC-050-FB 
AS-02434-004 
FCPC 
0.5” 
Flat Black
PA-FCPC-100-FB 
AS-02434-008 
FCPC 
1” 
Flat Black
PA-LC-050-FB 
AS-02435-004 
LC 
0.5” 
Flat Black
PA-LC-100-FB 
AS-02435-008 
LC 
1” 
Flat Black
PA-SMA-050-FB 
AS-02436-004 
SMA 
0.5” 
Flat Black
PA-SMA-100-FB 
AS-02436-008 
SMA 
1”
Flat Black
PA-ST-100-FB 
AS-02437-008 
ST 
1” 
Flat Black
PA-ST-050-FB 
AS-02437-004 
ST 
0.5” 
Flat Black
PA-FCPC-050-IG 
AS-02430-004 
FCPC 
0.5” 
Infragold®
PA-FCPC-100-IG 
AS-02430-008 
FCPC 
1” 
Infragold®
PA-SMA-050-IG 
AS-02432-004 
SMA 
0.5” 
Infragold®
PA-SMA-100-IG 
AS-02432-008 
SMA 
1” 
Infragold®
PA-ST-100-IG 
AS-02433-008 
ST 
1” 
Infragold®
PA-ST-050-IG 
AS-02433-004 
ST 
0.5” 
Infragold®


产品询价